Τιμές δωματίων

 Δωμάτιο/Ημερομηνία

S:1/2

S:1/2 (Deluxe)

S:1/3

STUDIO:1/3

STUDIO:1/4

Διαμέρισμα:1/4

Από 11/9 έως 15/6

(low season)

35€

45

45

50

55

55

Από 16/6 έως 10/9

(high season)

55

60

65

70

75

80